• دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/24  ساعت12:35)
  • حمزه قادری سفارش تایپ شما با موفقیت تسویه گردید و آماده دانلود می باشد. (1398/8/23  ساعت23:48)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/23  ساعت11:37)
  • حمزه قادری سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/22  ساعت19:11)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/22  ساعت9:30)
  • حمزه قادری پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/8/21  ساعت20:18)
  • علی حسینی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/21  ساعت13:12)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/21  ساعت13:11)
  • حمزه قادری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/8/21  ساعت12:56)
  • حمزه قادری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/8/21  ساعت12:45)

راهنما جهت گرفتن سفارش برای مترجمین، تایپیست ها و ویراستاران

1) در پنل کاربری خود وارد می شوید و سپس جهت دیدن سفارشات جدید بر روی سفارشات جدید در سمت راست وب سایت ملی ترجمه کلیک کنید.

 

سفارش ترجمه

 

2) سپس سفارشات را می توانید دانلود کنید و تحلیل نمائید سپس باتوجه به زمان و ساعت درخواست شده توسط کاربر مورد نظر بر روی درخواست دریافت  کلیک کنید.

 

درخواست سفارش ترجمه

 

3) باتوجه به زمان و ساعت درخواستی پروژه مورد نظر را آماده نمائید و سپس اقدام به آپلود پروژه نمائید.(مطابق تصویر ذیر)

 

آپلود ترجمه

و سپس در بعد از کلیک بر روی ارسال فایل می توانید فایل مربوطه را آپلود نمائید

 

آپلود ترجمه