• دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/24  ساعت12:35)
  • حمزه قادری سفارش تایپ شما با موفقیت تسویه گردید و آماده دانلود می باشد. (1398/8/23  ساعت23:48)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/23  ساعت11:37)
  • حمزه قادری سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/22  ساعت19:11)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/22  ساعت9:30)
  • حمزه قادری پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/8/21  ساعت20:18)
  • علی حسینی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/21  ساعت13:12)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/21  ساعت13:11)
  • حمزه قادری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/8/21  ساعت12:56)
  • حمزه قادری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/8/21  ساعت12:45)

راهنما جهت پیگیری سفارش توسط کاربر

بعد از ثبت سفارش توسط شما کاربر گرامی میتوانید به پیگیری سفارشات خود بپردازید.

بعد از سفارش پیش فاکتور شما کمار 10 دقیقه به نمایش در می آید و با پیامک نیز به شما اطلاع رسانی میگردد.

سپس شما به قسمت پیگیری سفارش مورد نظر خود مراجعه نمائید.

 

پیگیری سفارشات کاربر

 

و بعد از زدن دکمه پیگیری سفارشات صفحه زیر باز می شود.

 

پیگیری سفارشات ملی ترجمه

 

که با کلیک بر نمایش جزئیات سفارش نمایان می شود و می توانیدقیمت های سفارشات خود را مشاهده نمائید قیمت سفارشات سه نوع می باشد سفارش عادی، سفارش نیمه فوری و سفارش فوری که شما کاربر گرامی می توانید بر حسب زمان و کیفیت سفارش خود یکی از سه موارد ذکر شده را انتخاب نمائید.

سپس با زدن بر روی دکمه تکمیل سفارش می توانید پیش پرداخت خود را انجام دهید و سفارش خود را به کادر حرفه ای ملی ترجمه بسپارید.

 

تکمیل سفارش ملی ترجمه

 

سپس بعد از پیش پرداخت به کادر حرفه ای ملی ترجمه ارجاع داده می شود سپس بعد از تکمیل سفارش مورد نظر با توجه به زمان انتخابی پیامکی به شما ارسال می شود سپس می توانید تسویه حساب نمائید و سپس اقدام به دانلود پروژه خود کنید.