• دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/24  ساعت12:35)
  • حمزه قادری سفارش تایپ شما با موفقیت تسویه گردید و آماده دانلود می باشد. (1398/8/23  ساعت23:48)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/23  ساعت11:37)
  • حمزه قادری سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/22  ساعت19:11)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/22  ساعت9:30)
  • حمزه قادری پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/8/21  ساعت20:18)
  • علی حسینی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/21  ساعت13:12)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/21  ساعت13:11)
  • حمزه قادری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/8/21  ساعت12:56)
  • حمزه قادری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/8/21  ساعت12:45)

 راهنما جهت ثبت نام در ملی ترجمه

کاربران عزیز توجه داشته باشند جهت ثبت نام در سامانه ملی ترجمه می توانید از مراحل ذیل جهت ثبت نام استفاده کنید.

  1. روی ثبت نام کنید کلیک نمائید.(مطابق تصویر زیر)

ثبت نام در ملی ترجمه

      2. سپس پنجره زیر باز می شود.

ثبت نام در ملی ترجمه

        3. مطابق تصویر زیر فرم را پر نمائید.

ثبت نام در ملی ترجمه

       4. سپس به صفحه اصلی وب سایت مراجعه نمائید و نام کاربری (ایمیل) و رمز ورود خود را وارد کنید و سپس ورد به سامانه را کلیک نمائید تا بتوانید به ثبت سفارش و پیگیری سفارش خود بپردازید.

ثبت نام در ملی ترجمه