• دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/24  ساعت12:35)
 • حمزه قادری سفارش تایپ شما با موفقیت تسویه گردید و آماده دانلود می باشد. (1398/8/23  ساعت23:48)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/23  ساعت11:37)
 • حمزه قادری سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/22  ساعت19:11)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/22  ساعت9:30)
 • حمزه قادری پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/8/21  ساعت20:18)
 • علی حسینی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/21  ساعت13:12)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/21  ساعت13:11)
 • حمزه قادری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/8/21  ساعت12:56)
 • حمزه قادری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/8/21  ساعت12:45)

معرفی ملی ترجمه

ملی ترجمه

موسسه و سامانه ملی ترجمه با استفاده از خدمات جدید ترجمه، تایپ، ویرایش پایان نامه و چاپ کتاب در این جهان الکترونیک در حال پیشرفت است و یک مسیر را به صورت صعودی پیش گرفته است.

در دنیا امروز همه چیز امکان پذیر است و در اکثر کارهایی که قابل انجام است فرد باید متخصص باشد و این موسسه این امکان را برای محققین، دانشجویان، دانش آموزان، اساتید و ... فراهم آورده است تا با توجه به زمینه کاری خود فرد متخصص زمینه خود را به کار گرفته و بهترین بازدهی را داشته باشند.

همچنین قابل ذکر می باشد که موسسه ملی ترجمه در انتخاب مترجمین، تایپیست ها و ویرایش گر ها و محققین خود از آزمون هایی بین المللی استفاده کرده که توانایی و سطح افراد را با شیوه های مدیریتی خاصی مشخص می کند.

اهداف موسسه ملی ترجمه

 1. افزایش سطح کیفیت ترجمه و تایپ و یرایش پایان نامه همراه با دسته بندی افراد در زمینه و رشته های تخصصی مختلف
 2. انجام سفارشات ترجمه، تایپ، ویرایش پایان نامه و چاپ کتاب
 3. مراحل کاملا شفاف و بدون تغییر در لحاظ کردن قیمت و صدور فاکتور برای کاربران
 4. ایجاد محیطی کاملا امن سازی شده برای حفظ حقوق مادی و معنوی
 5. ممکن بودن انتخاب مترجم، تایپیست و ویرایشگر جهت به کارگیری در پروژه خود