• دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/24  ساعت12:35)
 • حمزه قادری سفارش تایپ شما با موفقیت تسویه گردید و آماده دانلود می باشد. (1398/8/23  ساعت23:48)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/23  ساعت11:37)
 • حمزه قادری سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/22  ساعت19:11)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/22  ساعت9:30)
 • حمزه قادری پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/8/21  ساعت20:18)
 • علی حسینی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/21  ساعت13:12)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/21  ساعت13:11)
 • حمزه قادری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/8/21  ساعت12:56)
 • حمزه قادری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/8/21  ساعت12:45)

 

ثبت نام

خدمات تنظیم پایان نامه

ملی ترجمه در حوزه تنظیم، صفحه آرایی پایان نامه فعالیت دارد و خدمات زیر را به کاربران عزیز ارائه می دهد.

خدمات پایان نامه

 • مرتب نمودن متن
 • پاراگراف بندی
 • شماره صفحه
 • فاصله چپ و راست، بالا و پائین
 • فهرست نویسی اتوماتیک
 • تنظیم شماره اشکال، جداول و نمودارها
 • تنظیم به قالب دانشگاه

 

جهت مشاهده هزینه تنظیم پایان نامه روی لینک زیر کلیک کنید.

تعرفه ویراستاری پایان نامه