• دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/24  ساعت12:35)
 • حمزه قادری سفارش تایپ شما با موفقیت تسویه گردید و آماده دانلود می باشد. (1398/8/23  ساعت23:48)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/23  ساعت11:37)
 • حمزه قادری سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/22  ساعت19:11)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/22  ساعت9:30)
 • حمزه قادری پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/8/21  ساعت20:18)
 • علی حسینی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/21  ساعت13:12)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/21  ساعت13:11)
 • حمزه قادری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/8/21  ساعت12:56)
 • حمزه قادری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/8/21  ساعت12:45)

ثبت نام

خدمات تایپ

وب سایت ملی ترجمه باتوجه به وسعت فعالیت خود در حوزه تایپ خدمات ذیل را به کاربران ارائه می دهد.

خدمات تایپ

 • تایپ متن  از PDF
 • تایپ کتاب
 • تایپ روزنامه
 • تایپ فوری
 • تایپ از دستنویس
 • تایپ تخصصی
 • تایپ مقاله
 • تایپ فرمول
 • ساختن پاورپوینت
 • تایپ برای مترجمین
 • تایپ برای قرارداد با انتشارات
 • تایپ با قرارداد با شرکت های خصوصی و ارگان های دولتی

 

برای بدست آوردن هزینه تایپ کلیک کنید!